Destination Wedding – Cherie & Wei Tian (Danang, Vietnam)

Chief Photographer : Daren Chong
2nd Photographer : Shi Nong
Cinematographer : Oswald (DCP Team)
Wedding Planner : Ms.Nadine Ziegeldorf (Hoi An Events)
Venue : Pullman Resort, Danang, Vietnam

J&Cherie_ (01) copy
J&Cherie_ (2)
J&Cherie_ (3)
J&Cherie_ (4)
J&Cherie_ (5)
J&Cherie_ (6)
J&Cherie_ (7)
J&Cherie_ (8)
J&Cherie_ (9)
J&Cherie_ (10)
J&Cherie_ (11)
J&Cherie_ (12)
J&Cherie_ (13)
J&Cherie_ (14)
J&Cherie_ (15)
J&Cherie_ (16)
J&Cherie_ (17)
J&Cherie_ (18)
J&Cherie_ (19)
J&Cherie_ (22)
J&Cherie_ (20)
J&Cherie_ (21)
J&Cherie_ (23)
J&Cherie_ (24)
J&Cherie_ (25)
J&Cherie_ (26)
J&Cherie_ (27)
J&Cherie_ (28)
J&Cherie_ (29)
J&Cherie_ (30)
J&Cherie_ (31)
J&Cherie_ (32)
J&Cherie_ (33)
J&Cherie_ (34)
J&Cherie_ (35)
J&Cherie_ (36)
J&Cherie_ (37)
J&Cherie_ (38)
J&Cherie_ (39)
J&Cherie_ (40)
J&Cherie_ (41)
J&Cherie_ (42)
J&Cherie_ (43)
J&Cherie_ (44)
J&Cherie_ (45)
J&Cherie_ (46)
J&Cherie_ (47)
J&Cherie_ (48)
J&Cherie_ (49)
J&Cherie_ (50)
J&Cherie_ (51)
J&Cherie_ (53)
J&Cherie_ (52)
J&Cherie_ (54)
J&Cherie_ (55)
J&Cherie_ (57)
J&Cherie_ (60)
J&Cherie_ (58)
J&Cherie_ (59)
J&Cherie_ (61)
J&Cherie_ (62)
J&Cherie_ (63)
J&Cherie_ (64)
J&Cherie_ (65)
J&Cherie_ (66)
J&Cherie_ (67)
J&Cherie_ (68)
J&Cherie_ (69)
J&Cherie_ (70)
J&Cherie_ (71)
J&Cherie_ (72)
J&Cherie_ (73)
J&Cherie_ (74)
J&Cherie_ (75)
J&Cherie_ (76)
J&Cherie_ (77)
J&Cherie_ (78)
J&Cherie_ (79)
J&Cherie_ (82)
J&Cherie_ (80)
J&Cherie_ (81)
J&Cherie_ (83)
J&Cherie_ (84)
J&Cherie_ (85)
J&Cherie_ (86)
J&Cherie_ (87)
J&Cherie_ (88)
J&Cherie_ (93)
J&Cherie_ (90)
J&Cherie_ (91)
J&Cherie_ (92)
J&Cherie_ (95)
J&Cherie_ (94)
J&Cherie_ (124)
J&Cherie_ (125)
J&Cherie_ (126)
J&Cherie_ (127)
J&Cherie_ (128)
J&Cherie_ (129)
J&Cherie_ (130)
J&Cherie_ (97)
J&Cherie_ (98)
J&Cherie_ (96)
J&Cherie_ (99)
J&Cherie_ (100)
J&Cherie_ (101)
J&Cherie_ (89)
J&Cherie_ (102)
J&Cherie_ (103)
J&Cherie_ (104)
J&Cherie_ (105)
J&Cherie_ (106)
J&Cherie_ (107)
J&Cherie_ (108)
J&Cherie_ (109)
J&Cherie_ (110)
J&Cherie_ (111)
J&Cherie_ (112)
J&Cherie_ (113)
J&Cherie_ (114)
J&Cherie_ (115)
J&Cherie_ (116)
J&Cherie_ (117)
J&Cherie_ (118)
J&Cherie_ (119)
J&Cherie_ (120)
J&Cherie_ (121)
J&Cherie_ (122)
J&Cherie_ (123)
J&Cherie_ (131)
J&Cherie_ (132)
J&Cherie_ (133)
J&Cherie_ (134)
J&Cherie_ (135)
J&Cherie_ (136)
J&Cherie_ (137)