Destination Wedding – Cherie & Wei Tian (Danang, Vietnam)

Chief Photographer : Daren Chong
2nd Photographer : Shi Nong
Cinematographer : Oswald (DCP Team)
Wedding Planner : Ms.Nadine Ziegeldorf (Hoi An Events)
Venue : Pullman Resort, Danang, Vietnam

J&Cherie_ (01) copy
J&Cherie_ (2)
J&Cherie_ (3)
J&Cherie_ (4)
J&Cherie_ (5)
J&Cherie_ (6)
J&Cherie_ (7)
J&Cherie_ (8)
J&Cherie_ (9)
J&Cherie_ (10)
J&Cherie_ (11)
J&Cherie_ (12)
J&Cherie_ (13)
J&Cherie_ (14)
J&Cherie_ (15)
J&Cherie_ (16)
J&Cherie_ (17)
J&Cherie_ (18)
J&Cherie_ (19)
J&Cherie_ (22)
J&Cherie_ (20)
J&Cherie_ (21)
J&Cherie_ (23)
J&Cherie_ (24)
J&Cherie_ (25)
J&Cherie_ (26)
J&Cherie_ (27)
J&Cherie_ (28)
J&Cherie_ (29)
J&Cherie_ (30)
J&Cherie_ (31)
J&Cherie_ (32)
J&Cherie_ (33)
J&Cherie_ (34)
J&Cherie_ (35)
J&Cherie_ (36)
J&Cherie_ (37)
J&Cherie_ (38)
J&Cherie_ (39)
J&Cherie_ (40)
J&Cherie_ (41)
J&Cherie_ (42)
J&Cherie_ (43)
J&Cherie_ (44)
J&Cherie_ (45)
J&Cherie_ (46)
J&Cherie_ (47)
J&Cherie_ (48)
J&Cherie_ (49)
J&Cherie_ (50)
J&Cherie_ (51)
J&Cherie_ (53)
J&Cherie_ (52)
J&Cherie_ (54)
J&Cherie_ (55)
J&Cherie_ (57)
J&Cherie_ (60)
J&Cherie_ (58)
J&Cherie_ (59)
J&Cherie_ (61)
J&Cherie_ (62)
J&Cherie_ (63)
J&Cherie_ (64)
J&Cherie_ (65)
J&Cherie_ (66)
J&Cherie_ (67)
J&Cherie_ (68)
J&Cherie_ (69)
J&Cherie_ (70)
J&Cherie_ (71)
J&Cherie_ (72)
J&Cherie_ (73)
J&Cherie_ (74)
J&Cherie_ (75)
J&Cherie_ (76)
J&Cherie_ (77)
J&Cherie_ (78)
J&Cherie_ (79)
J&Cherie_ (82)
J&Cherie_ (80)
J&Cherie_ (81)
J&Cherie_ (83)
J&Cherie_ (84)
J&Cherie_ (85)
J&Cherie_ (86)
J&Cherie_ (87)
J&Cherie_ (88)
J&Cherie_ (93)
J&Cherie_ (90)
J&Cherie_ (91)
J&Cherie_ (92)
J&Cherie_ (95)
J&Cherie_ (94)
J&Cherie_ (124)
J&Cherie_ (125)
J&Cherie_ (126)
J&Cherie_ (127)
J&Cherie_ (128)
J&Cherie_ (129)
J&Cherie_ (130)
J&Cherie_ (97)
J&Cherie_ (98)
J&Cherie_ (96)
J&Cherie_ (99)
J&Cherie_ (100)
J&Cherie_ (101)
J&Cherie_ (89)
J&Cherie_ (102)
J&Cherie_ (103)
J&Cherie_ (104)
J&Cherie_ (105)
J&Cherie_ (106)
J&Cherie_ (107)
J&Cherie_ (108)
J&Cherie_ (109)
J&Cherie_ (110)
J&Cherie_ (111)
J&Cherie_ (112)
J&Cherie_ (113)
J&Cherie_ (114)
J&Cherie_ (115)
J&Cherie_ (116)
J&Cherie_ (117)
J&Cherie_ (118)
J&Cherie_ (119)
J&Cherie_ (120)
J&Cherie_ (121)
J&Cherie_ (122)
J&Cherie_ (123)
J&Cherie_ (131)
J&Cherie_ (132)
J&Cherie_ (133)
J&Cherie_ (134)
J&Cherie_ (135)
J&Cherie_ (136)
J&Cherie_ (137)

Wedding Ceremony – Samuel & Hannah (Tanarimba, Janda Baik)

Photography Team : Daren Chong, Shi Nong & Nicole
Cinematography Team : DCP Team – Oswald
Make Up Artist : Julian Nazar / Cody Chua
Wedding Planner : Pretty Little Things
Wedding Decoration : Pretty Little Things
Wedding Shoes : Christian Louboutin
Wedding Cake : Gula Cakery
Wedding Venue : Tanarimba, Janda Baik

S&H_ (01)
S&H_ (2)
S&H_ (3)
S&H_ (4)
S&H_ (5)
S&H_ (6)
S&H_ (7)
S&H_ (8)
S&H_ (9)
S&H_ (10)
S&H_ (11)
S&H_ (12)
S&H_ (13)
S&H_ (14)
S&H_ (15)
S&H_ (16)
S&H_ (17)
S&H_ (19)
S&H_ (18)
S&H_ (20)
S&H_ (22)
S&H_ (23)
S&H_ (24)
S&H_ (25)
S&H_ (26)
S&H_ (27)
S&H_ (28)
S&H_ (29)
S&H_ (30)
S&H_ (31)
S&H_ (32)
S&H_ (34)
S&H_ (35)
S&H_ (36)
S&H_ (33)
S&H_ (37)
S&H_ (38)
S&H_ (39)
S&H_ (40)
S&H_ (41)
S&H_ (42)
S&H_ (43)
S&H_ (44)
S&H_ (45)
S&H_ (46)
S&H_ (47)
S&H_ (48)
S&H_ (49)
S&H_ (50)
S&H_ (51)
S&H_ (52)
S&H_ (53)
S&H_ (54)
S&H_ (55)
S&H_ (56)
S&H_ (57)
S&H_ (58)
S&H_ (59)
S&H_ (60)
S&H_ (61)
S&H_ (62)
S&H_ (63)
S&H_ (64)
S&H_ (65)
S&H_ (66)
S&H_ (67)
S&H_ (68)
S&H_ (69)
S&H_ (70)
S&H_ (71)
S&H_ (72)
S&H_ (78)
S&H_ (74)
S&H_ (75)
S&H_ (76)
S&H_ (77)
S&H_ (82)
S&H_ (79)
S&H_ (80)
S&H_ (83)
S&H_ (84)
S&H_ (85)
S&H_ (86)
S&H_ (87)
S&H_ (88)
S&H_ (89)
S&H_ (90)
S&H_ (91)
S&H_ (92)
S&H_ (93)
S&H_ (94)
S&H_ (95)
S&H_ (96)
S&H_ (97)
S&H_ (98)
S&H_ (99)
S&H_ (100)
S&H_ (101)
S&H_ (102)
S&H_ (81)
S&H_ (103)
S&H_ (104)
S&H_ (105)
S&H_ (106)
S&H_ (107)
S&H_ (108)
S&H_ (109)
S&H_ (110)
S&H_ (111)
S&H_ (112)
S&H_ (113)
S&H_ (114)
S&H_ (115)
S&H_ (116)
S&H_ (117)
S&H_ (118)
S&H_ (119)
S&H_ (120)
S&H_ (121)
S&H_ (122)
S&H_ (123)
S&H_ (124)
S&H_ (125)
S&H_ (126)
S&H_ (127)
S&H_ (128)
S&H_ (129)
S&H_ (130)

S&H_ (131)
S&H_ (132)
S&H_ (133)
S&H_ (134)
S&H_ (135)
S&H_ (136)
S&H_ (137)
S&H_ (138)
S&H_ (139)

Destination Wedding – Daniel & Yong Xian (Lyon, France)

Chief Photographer : Daren Chong
Make Up Artist : Agnes Yip
Celebrant : Nicolas BONGRAND
Venue : Lyon, France

Daniel&YongXian_ (01) copy
Daniel&YongXian_ (2)
Daniel&YongXian_ (3)
D&YX_ (3)
Daniel&YongXian_ (4)
Daniel&YongXian_ (7)
Daniel&YongXian_ (5)
Daniel&YongXian_ (6)
Daniel&YongXian_ (8)
Daniel&YongXian_ (9)
Daniel&YongXian_ (10)
Daniel&YongXian_ (11)
Daniel&YongXian_ (12)
Daniel&YongXian_ (13)
Daniel&YongXian_ (14)
Daniel&YongXian_ (15)
Daniel&YongXian_ (16)
Daniel&YongXian_ (17)
Daniel&YongXian_ (18)
Daniel&YongXian_ (19)
Daniel&YongXian_ (20)
Daniel&YongXian_ (21)
Daniel&YongXian_ (22)
Daniel&YongXian_ (23)
Daniel&YongXian_ (24)
Daniel&YongXian_ (25)
Daniel&YongXian_ (26)
Daniel&YongXian_ (27)
Daniel&YongXian_ (28)
Daniel&YongXian_ (29)
Daniel&YongXian_ (30)
Daniel&YongXian_ (31)
Daniel&YongXian_ (32)
Daniel&YongXian_ (33)
Daniel&YongXian_ (34)
Daniel&YongXian_ (35)
Daniel&YongXian_ (36)
Daniel&YongXian_ (37)
Daniel&YongXian_ (38)
Daniel&YongXian_ (39)
Daniel&YongXian_ (40)
Daniel&YongXian_ (41)
Daniel&YongXian_ (42)
Daniel&YongXian_ (43)
Daniel&YongXian_ (44)
Daniel&YongXian_ (46)
Daniel&YongXian_ (47)
Daniel&YongXian_ (48)
Daniel&YongXian_ (49)
Daniel&YongXian_ (50)
Daniel&YongXian_ (51)
Daniel&YongXian_ (52)
Daniel&YongXian_ (45)
Daniel&YongXian_ (53)
Daniel&YongXian_ (54)
Daniel&YongXian_ (55)
Daniel&YongXian_ (56)
Daniel&YongXian_ (57)
Daniel&YongXian_ (58)
Daniel&YongXian_ (59)
Daniel&YongXian_ (60)
Daniel&YongXian_ (61)
Daniel&YongXian_ (62)
Daniel&YongXian_ (63)
Daniel&YongXian_ (64)
Daniel&YongXian_ (65)
Daniel&YongXian_ (66)
Daniel&YongXian_ (67)
Daniel&YongXian_ (68)
Daniel&YongXian_ (69)
Daniel&YongXian_ (70)
Daniel&YongXian_ (71)
Daniel&YongXian_ (72)
Daniel&YongXian_ (73)
Daniel&YongXian_ (74)
Daniel&YongXian_ (75)
Daniel&YongXian_ (76)
Daniel&YongXian_ (77)
Daniel&YongXian_ (78)
Daniel&YongXian_ (79)
Daniel&YongXian_ (80)
Daniel&YongXian_ (81)
Daniel&YongXian_ (82)
Daniel&YongXian_ (83)
Daniel&YongXian_ (84)
Daniel&YongXian_ (85)
Daniel&YongXian_ (86)
Daniel&YongXian_ (87)
Daniel&YongXian_ (88)
Daniel&YongXian_ (89)
Daniel&YongXian_ (90)
Daniel&YongXian_ (92)
Daniel&YongXian_ (93)
Daniel&YongXian_ (94)
Daniel&YongXian_ (95)
Daniel&YongXian_ (96)
Daniel&YongXian_ (97)
Daniel&YongXian_ (98)
Daniel&YongXian_ (99)
Daniel&YongXian_ (100)
Daniel&YongXian_ (101)
Daniel&YongXian_ (102)
Daniel&YongXian_ (103)
Daniel&YongXian_ (104)
Daniel&YongXian_ (105)
Daniel&YongXian_ (106)
Daniel&YongXian_ (107)
Daniel&YongXian_ (108)
Daniel&YongXian_ (109)
Daniel&YongXian_ (110)
Daniel&YongXian_ (111)
Daniel&YongXian_ (112)
Daniel&YongXian_ (113)
Daniel&YongXian_ (114)
Daniel&YongXian_ (115)
Daniel&YongXian_ (116)
Daniel&YongXian_ (117)
Daniel&YongXian_ (118)
Daniel&YongXian_ (119)
Daniel&YongXian_ (120)
Daniel&YongXian_ (121)
Daniel&YongXian_ (122)
Daniel&YongXian_ (123)
Daniel&YongXian_ (124)
Daniel&YongXian_ (125)
Daniel&YongXian_ (126)
Daniel&YongXian_ (127)
Daniel&YongXian_ (128)
Daniel&YongXian_ (129)
Daniel&YongXian_ (130)
Daniel&YongXian_ (131)
Daniel&YongXian_ (132)
Daniel&YongXian_ (133)
Daniel&YongXian_ (134)
Daniel&YongXian_ (135)
Daniel&YongXian_ (136)
Daniel&YongXian_ (137)
Daniel&YongXian_ (138)
Daniel&YongXian_ (139)
Daniel&YongXian_ (140)
Daniel&YongXian_ (141)
Daniel&YongXian_ (142)
Daniel&YongXian_ (143)

Wedding Day – Jason & Bronwyn (Sydney, Australia)

Chief Photographer : Daren Chong
2nd Photographer : Shi Nong
Cinematographers : DCP Team – Cherk & Oswald
Wedding Venue : Sydney, Australia

Wedding_ (01)
Wedding_ (2)
Wedding_ (3)
Wedding_ (4)
Wedding_ (5)
Wedding_ (6)
Wedding_ (7)
Wedding_ (8)
Wedding_ (9)
Wedding_ (10)
Wedding_ (11)
Wedding_ (12)
Wedding_ (13)
Wedding_ (14)
Wedding_ (15)
Wedding_ (16)
Wedding_ (17)
Wedding_ (18)
Wedding_ (19)
Wedding_ (20)
Wedding_ (21)
Wedding_ (22)
Wedding_ (23)
Wedding_ (24)
Wedding_ (25)
Wedding_ (26)
Wedding_ (27)
Wedding_ (28)
Wedding_ (29)
Wedding_ (30)
Wedding_ (31)
Wedding_ (32)
Wedding_ (33)
Wedding_ (34)
Wedding Ceremony_ (207)
Wedding_ (36)
Wedding_ (37)
Wedding_ (38)
Wedding_ (39)
Wedding_ (40)
Wedding_ (41)
Wedding_ (42)
Wedding_ (43)
Wedding_ (44)
Wedding_ (45)
Wedding_ (46)
Wedding_ (47)
Wedding_ (48)
Wedding_ (49)
Wedding_ (50)
Wedding_ (51)
Wedding_ (52)
Wedding_ (53)
Wedding_ (54)
Wedding_ (55)
Wedding_ (56)
Wedding_ (57)
Wedding_ (58)
Wedding_ (59)
Wedding_ (60)
Wedding_ (61)
Wedding_ (62)
Wedding_ (63)
Wedding_ (64)
Wedding_ (65)
Wedding_ (66)
Wedding_ (67)
Wedding_ (68)
Wedding_ (69)
Wedding_ (70)
Wedding_ (71)
Wedding_ (72)
Wedding_ (73)
Wedding_ (74)
Wedding_ (75)
Wedding_ (76)
Wedding_ (77)
Wedding_ (78)
Wedding_ (79)
Wedding_ (80)
Wedding_ (81)
Wedding_ (82)
Wedding_ (83)
Wedding_ (84)
Wedding_ (85)
Wedding_ (86)
Wedding_ (87)
Wedding_ (88)
Wedding_ (89)
Wedding_ (90)
Wedding_ (91)
Wedding_ (92)
Wedding_ (93)
Wedding_ (94)
Wedding_ (95)
Wedding_ (96)
Wedding_ (97)
Wedding_ (98)
Wedding_ (99)
Wedding_ (100)
dinners_ (78)
dinners_ (01)
dinners_ (2)
dinners_ (3)
dinners_ (4)
dinners_ (5)
dinners_ (6)
dinners_ (7)
dinners_ (8)
dinners_ (9)
dinners_ (10)
dinners_ (11)
dinners_ (12)
dinners_ (13)
dinners_ (14)
dinners_ (15)
dinners_ (16)
dinners_ (17)
dinners_ (18)
dinners_ (19)
dinners_ (20)
dinners_ (21)
dinners_ (22)
dinners_ (23)
dinners_ (24)
dinners_ (25)
dinners_ (26)
dinners_ (27)
dinners_ (28)
dinners_ (29)
dinners_ (30)
dinners_ (31)
dinners_ (32)
dinners_ (33)
dinners_ (34)
dinners_ (35)
dinners_ (36)
dinners_ (37)
dinners_ (38)
dinners_ (39)
dinners_ (40)
dinners_ (41)
dinners_ (42)
dinners_ (43)
dinners_ (44)
dinners_ (45)
dinners_ (46)
dinners_ (47)
dinners_ (48)
dinners_ (49)
dinners_ (50)
dinners_ (51)
dinners_ (52)
dinners_ (53)
dinners_ (54)
dinners_ (55)
dinners_ (56)
dinners_ (57)
dinners_ (58)
dinners_ (59)
dinners_ (60)
dinners_ (61)
dinners_ (62)
dinners_ (63)
dinners_ (64)
dinners_ (65)
dinners_ (66)
dinners_ (67)
dinners_ (68)
dinners_ (69)
dinners_ (72)
dinners_ (73)
dinners_ (74)
dinners_ (75)
dinners_ (76)
dinners_ (77)
dinners_ (71)
dinners_ (70)

Wedding Ceremony – Fadzil & Sharon (Tanarimba, Janda Baik)

Chief Photographer : Daren Chong
2nd Photographer : Shi Nong
Make Up Artist : Raynis Chow
Wedding Gown : Pronovias White
Wedding Venue : Tanarimba, Janda Baik

fadzilsharon_-01
fadzilsharon_-2
fadzilsharon_-3
fadzilsharon_-4
fadzilsharon_-5
fadzilsharon_-6
fadzilsharon_-7
fadzilsharon_-8
fadzilsharon_-9
fadzilsharon_-10
fadzilsharon_-12
fadzilsharon_-13
fadzilsharon_-14
fadzilsharon_-15
fadzilsharon_-16
fadzilsharon_-17
fadzilsharon_-18
fadzilsharon_-19
fadzilsharon_-20
fadzilsharon_-21
fadzilsharon_-22
fadzilsharon_-23
fadzilsharon_-24
fadzilsharon_-25
fadzilsharon_-26
fadzilsharon_-27
fadzilsharon_-28
fadzilsharon_-29
fadzilsharon_-30
fadzilsharon_-31
fadzilsharon_-32
fadzilsharon_-33
fadzilsharon_-34
fadzilsharon_-35
fadzilsharon_-36
fadzilsharon_-37
fadzilsharon_-38
fadzilsharon_-39
fadzilsharon_-40
fadzilsharon_-41
fadzilsharon_-42
fadzilsharon_-43
fadzilsharon_-44
fadzilsharon_-45
fadzilsharon_-46
fadzilsharon_-47
fadzilsharon_-48
fadzilsharon_-49
fadzilsharon_-50
fadzilsharon_-51
fadzilsharon_-52
fadzilsharon_-53
fadzilsharon_-54
fadzilsharon_-55
fadzilsharon_-56
fadzilsharon_-57
fadzilsharon_-58
fadzilsharon_-59
fadzilsharon_-60
fadzilsharon_-61
fadzilsharon_-62
fadzilsharon_-63
fadzilsharon_-64
fadzilsharon_-65
fadzilsharon_-66
fadzilsharon_-67
fadzilsharon_-68
fadzilsharon_-69
fadzilsharon_-70
fadzilsharon_-71
fadzilsharon_-72
fadzilsharon_-73
fadzilsharon_-74
fadzilsharon_-75
fadzilsharon_-76
fadzilsharon_-77
fadzilsharon_-78
fadzilsharon_-79
fadzilsharon_-80
fadzilsharon_-81
fadzilsharon_-82
fadzilsharon_-83
fadzilsharon_-84
fadzilsharon_-85
fadzilsharon_-86
fadzilsharon_-87
fadzilsharon_-88
fadzilsharon_-89
fadzilsharon_-90
fadzilsharon_-91
fadzilsharon_-92
fadzilsharon_-93
fadzilsharon_-94

TOP 10 WEDDING PHOTOGRAPHER IN MALAYSIA 2017

Wedding Ceremony – Mun Chung & Emily (Cameron Highlands)

Chief Photographer : Daren Chong
2nd Photographer : Shi Nong
Make Up Artist : Sumi Vie Vie
Shoes : Christian Dior
Wedding Gown : Vaughn Tan
Wedding Venue : Smoke House, Cameron Highlands

mcemily_-1
mcemily_-2
mcemily_-3
mcemily_-4
mcemily_-5
mcemily_-6
mcemily_-7
mcemily_-8
mcemily_-9
mcemily_-10
mcemily_-11
mcemily_-12
mcemily_-13
mcemily_-14
mcemily_-15
mcemily_-16
mcemily_-17
mcemily_-18
mcemily_-19
mcemily_-20
mcemily_-21
mcemily_-22
mcemily_-23
mcemily_-24
mcemily_-25
mcemily_-26
mcemily_-27
mcemily_-28
mcemily_-29
mcemily_-30
mcemily_-31
mcemily_-32
mcemily_-33
mcemily_-34
mcemily_-35
mcemily_-36
mcemily_-37
mcemily_-38
mcemily_-39
mcemily_-40
mcemily_-41
mcemily_-42
mcemily_-43
mcemily_-44
mcemily_-45
mcemily_-46
mcemily_-47
mcemily_-48
mcemily_-49
mcemily_-50
mcemily_-51
mcemily_-52
mcemily_-53
mcemily_-54
mcemily_-55
mcemily_-56
mcemily_-57
mcemily_-58
mcemily_-59
mcemily_-60
mcemily_-61
mcemily_-62
mcemily_-63
mcemily_-64
mcemily_-65
mcemily_-66
mcemily_-67
mcemily_-68
mcemily_-69
mcemily_-70
mcemily_-71
mcemily_-72
mcemily_-73
mcemily_-74
mcemily_-75
mcemily_-76
mcemily_-77
mcemily_-78
mcemily_-79
mcemily_-80
mcemily_-81
mcemily_-82
mcemily_-83
mcemily_-84
mcemily_-85
mcemily_-86
mcemily_-87
mcemily_-88
mcemily_-91
mcemily_-92
mcemily_-93
mcemily_-94
mcemily_-95
mcemily_-98
mcemily_-99
mcemily_-100
mcemily_-101

Wedding Day – Harry & Serine (Singapore)

Chief Photographer : Daren Chong
2nd Photographer : Shi Nong
Venue : Ritz Carlton, Singapore
Country : Singapore

a_ (01)
a_ (2)
a_ (3)
a_ (4)
a_ (5)
a_ (6)
a_ (7)
a_ (8)
a_ (9)
a_ (10)
a_ (11)
a_ (12)
a_ (13)
a_ (14)
a_ (15)
a_ (16)
a_ (17)
a_ (18)
a_ (19)
a_ (20)
a_ (21)
a_ (22)
a_ (23)
a_ (24)
a_ (25)
a_ (26)
a_ (27)
a_ (28)
a_ (29)
a_ (30)
a_ (31)
a_ (32)
a_ (33)
a_ (34)
a_ (35)
a_ (36)
a_ (37)
a_ (38)
a_ (39)
a_ (40)
a_ (41)
a_ (42)
a_ (43)
a_ (44)
a_ (45)
a_ (46)
a_ (47)
a_ (48)
a_ (49)
a_ (50)
a_ (51)
a_ (52)
a_ (53)
a_ (54)
a_ (55)
a_ (56)
a_ (57)
a_ (58)
a_ (59)
a_ (60)
a_ (61)
a_ (62)
a_ (63)
a_ (64)
a_ (65)
a_ (66)
a_ (67)
a_ (68)
a_ (69)
a_ (70)
a_ (71)
a_ (72)
a_ (73)
a_ (74)
a_ (75)
a_ (76)
a_ (77)
a_ (78)
a_ (79)
a_ (80)
a_ (81)
a_ (82)
a_ (83)
a_ (84)
a_ (85)
a_ (86)
a_ (87)

Risdan & Fiqa

Chief Photographer : Daren Chong
2nd Photographer : Shi Nong
Make Up Artist : Fauzi HN
Wedding Venue : Enderong Resort, Tanarimba, Janda Baik

Risdan&Fiqa_ (01)
Risdan&Fiqa_ (3)
Risdan&Fiqa_ (10)
Risdan&Fiqa_ (11)
Risdan&Fiqa_ (12)
Risdan&Fiqa_ (13)
Risdan&Fiqa_ (14)
Risdan&Fiqa_ (16)
Risdan&Fiqa_ (32)
Risdan&Fiqa_ (17)
Risdan&Fiqa_ (70)
Risdan&Fiqa_ (67)
Risdan&Fiqa_ (65)
Risdan&Fiqa_ (62)
Risdan&Fiqa_ (59)
Risdan&Fiqa_ (55)
Risdan&Fiqa_ (53)
Risdan&Fiqa_ (52)
Risdan&Fiqa_ (51)
Risdan&Fiqa_ (49)
Risdan&Fiqa_ (48)
Risdan&Fiqa_ (47)
Risdan&Fiqa_ (46)
Risdan&Fiqa_ (43)
Risdan&Fiqa_ (40)
Risdan&Fiqa_ (39)
Risdan&Fiqa_ (35)
Risdan&Fiqa_ (34)
Risdan&Fiqa_ (33)
Risdan&Fiqa_ (31)
Risdan&Fiqa_ (29)
Risdan&Fiqa_ (28)
Risdan&Fiqa_ (27)
Risdan&Fiqa_ (24)
Risdan&Fiqa_ (23)
Risdan&Fiqa_ (21)
Risdan&Fiqa_ (20)
Risdan&Fiqa_ (18)
Risdan&Fiqa_ (171)
Risdan&Fiqa_ (170)
Risdan&Fiqa_ (169)
Risdan&Fiqa_ (167)
Risdan&Fiqa_ (166)
Risdan&Fiqa_ (165)
Risdan&Fiqa_ (163)
Risdan&Fiqa_ (162)
Risdan&Fiqa_ (160)
Risdan&Fiqa_ (159)
Risdan&Fiqa_ (157)
Risdan&Fiqa_ (156)
Risdan&Fiqa_ (152)
Risdan&Fiqa_ (148)
Risdan&Fiqa_ (147)
Risdan&Fiqa_ (144)
Risdan&Fiqa_ (142)
Risdan&Fiqa_ (141)
Risdan&Fiqa_ (139)
Risdan&Fiqa_ (138)
Risdan&Fiqa_ (137)
Risdan&Fiqa_ (136)
Risdan&Fiqa_ (135)
Risdan&Fiqa_ (133)
Risdan&Fiqa_ (132)
Risdan&Fiqa_ (130)
Risdan&Fiqa_ (126)
Risdan&Fiqa_ (125)
Risdan&Fiqa_ (122)
Risdan&Fiqa_ (121)
Risdan&Fiqa_ (119)
Risdan&Fiqa_ (118)
Risdan&Fiqa_ (116)
Risdan&Fiqa_ (112)
Risdan&Fiqa_ (111)
Risdan&Fiqa_ (110)
Risdan&Fiqa_ (105)
Risdan&Fiqa_ (104)
Risdan&Fiqa_ (103)
Risdan&Fiqa_ (102)
Risdan&Fiqa_ (101)
Risdan&Fiqa_ (100)
Risdan&Fiqa_ (98)
Risdan&Fiqa_ (96)
Risdan&Fiqa_ (95)
Risdan&Fiqa_ (92)
Risdan&Fiqa_ (90)
Risdan&Fiqa_ (89)
Risdan&Fiqa_ (88)
Risdan&Fiqa_ (87)
Risdan&Fiqa_ (86)
Risdan&Fiqa_ (85)
Risdan&Fiqa_ (83)
Risdan&Fiqa_ (82)
Risdan&Fiqa_ (80)
Risdan&Fiqa_ (79)
Risdan&Fiqa_ (78)
Risdan&Fiqa_ (77)
Risdan&Fiqa_ (76)
Risdan&Fiqa_ (75)
Risdan&Fiqa_ (74)
Risdan&Fiqa_ (73)
Risdan&Fiqa_ (71)

Wedding Ceremony – Jack & Cheryl

Chief Photographer : Daren Chong
2nd Photographer : Shi Nong
Designer Gown : Emmanuel Haute Couture
Wedding Venue : Pangkor Laut Resort, Malaysia

J&C_ (01)
J&C_ (2)
J&C_ (3)
J&C_ (4)
J&C_ (5)
J&C_ (6)
J&C_ (7)
J&C_ (8)
J&C_ (9)
J&C_ (10)
J&C_ (11)
J&C_ (12)
J&C_ (13)
J&C_ (14)
J&C_ (15)
J&C_ (16)
J&C_ (17)
J&C_ (18)
J&C_ (19)
J&C_ (20)
J&C_ (21)
J&C_ (22)
J&C_ (23)
J&C_ (24)
J&C_ (25)
J&C_ (26)
J&C_ (27)
J&C_ (28)
J&C_ (29)
J&C_ (32)
J&C_ (33)
J&C_ (34)
J&C_ (36)
J&C_ (37)
J&C_ (38)
J&C_ (39)
J&C_ (40)
J&C_ (41)
J&C_ (42)